W skład prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu wchodzą następujące osoby:

Wiesław Manikowski
Wiesław Manikowski

Przewodniczący

Sebastian Sowiński
Sebastian Sowiński

Zastępca Przewodniczącego

Magdalena Skurtys
Magdalena Skurtys

Sekretarz

Katarzyna Nowak
Katarzyna Nowak

Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Żaneta Raczyńska
Żaneta Raczyńska

Magdalena Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Katarzyna Dzik
Katarzyna Dzik