PRACOWNICY NASZEJ SZKOŁY:

KUREK IZABELA
KUREK IZABELA

Dyrektor

BUCZAK EWA
BUCZAK EWA

Wicedyrektor

ADAMCZYK MARIA
ADAMCZYK MARIA

J. angielski

Michalak JOANNA
Michalak JOANNA

Plastyka, Technika, wychowawca świetlicy

GRALAK MAŁGORZATA
GRALAK MAŁGORZATA

Wychowanie Fizyczne, Wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy

Głębowska Małgorzata
Głębowska Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna

JANIAK ELŻBIETA
JANIAK ELŻBIETA

J. polski

GRZEGOROWSKI GRZEGORZ
GRZEGOROWSKI GRZEGORZ

Wychowanie Fizyczne

JARCZEWSKA RÓŻA
JARCZEWSKA RÓŻA

Pedagog

JARECKA BEATA
JARECKA BEATA

Przyroda, Biologia, Matematyka

JARNUSZKIEWICZ KRZYSZTOF
JARNUSZKIEWICZ KRZYSZTOF

Chemia, Matematyka

KRASZEWSKA – WOJTAŚ PAULINA
KRASZEWSKA – WOJTAŚ PAULINA

J. polski, Edukacja wczesnoszkolna, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Opiekun Samorządu Uczniowskiego

MARCINIAK- ZIEMNIAK MARINA
MARCINIAK- ZIEMNIAK MARINA

Edukacja wczesnoszkolna

MARKOWSKA KARENA
MARKOWSKA KARENA

Edukacja wczesnoszkolna, J. angielski, Oligofrenopedagog

NOWAK KATARZYNA
NOWAK KATARZYNA

Edukacja wczesnoszkolna, j. niemiecki

PETRYKOWSKA DANUTA
PETRYKOWSKA DANUTA

Fizyka, Informatyka, Muzyka

Mizgiro MONIKA
Mizgiro MONIKA

Edukacja wczesnoszkolna

PRZYBYŁ-ROKICKA PAULINA
PRZYBYŁ-ROKICKA PAULINA

Geografia, Matematyka

SOSNOWSKA JUSTYNA
SOSNOWSKA JUSTYNA

Nauczyciel biblioteki, Edukacji wczesnoszkolnej

SOŚNICKA KAROLINA
SOŚNICKA KAROLINA

Edukacja wczesnoszkolna

SZYGULSKA KATARZYNA
SZYGULSKA KATARZYNA

Nauczyciel biblioteki

SZYMAŃSKI JACEK
SZYMAŃSKI JACEK

Religia, Opiekun Samorządu Uczniowskiego

TOMCZYK ALICJA
TOMCZYK ALICJA

Historia

URBANIAK ANITA
URBANIAK ANITA

Psycholog

WŁODARCZYK MILENA
WŁODARCZYK MILENA

Sekretarz szkoły

 

 

 

WYCHOWAWCY KLAS - ROK SZKOLNY 2020 / 2021

 

KLASA: WYCHOWAWCA:
I a p. Karolina Sośnicka
I b p. Monika Mizgiro
II a p. Karena Markowska
 II b p. Katarzyna Nowak
 III a  p. Małgorzata Głębowska
III b p. Marina Marciniak 
 IV a p. Alicja Tomczyk
IV b p. Maria Adamczyk
VI a p. Elżbieta Janiak
 VII a p. Krzysztof Jarnuszkiewicz 
VIII a p. Paulina Kraszewska-Wojtaś 
świetlica

p. Joanna Michalak

p. Alicja Tomczyk

p. Paulina Przybył - Rokicka

p. Paulina Kraszewska -Wojtaś

p. Elżbieta Janiak

p. Małgorzata Gralak

p. Justyna Sosnowska-Szuławy

p. Grzegorz Grzegorowski